"release evidence" — Słownik kolokacji angielskich

release evidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dowody zwalniające
  1. release czasownik + evidence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Indonesian police released video evidence showing heroin being removed from the bodies of the four arrested at the airport.

powered by  eTutor logo