ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release dozens" — Słownik kolokacji angielskich

release dozens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tuziny zwalniające
  1. release czasownik + dozens rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His band recorded and released dozens of albums.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo