"release before signing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie przed podpisaniem
  1. sign czasownik + release czasownik
    Luźna kolokacja

    They released singles on two different labels before signing with Big Cat in 1994.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo