"release a teaser" — Słownik kolokacji angielskich

release a teaser kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś reklamę "drażniąca"
  1. release czasownik + teaser rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was released a teaser from the music video.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo