"related post" — Słownik kolokacji angielskich

related post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiązane stanowisko
  1. related przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps searching will help find a related post.

    Podobne kolokacje: