"regular news" — Słownik kolokacji angielskich

regular news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularne wiadomości
  1. regular przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Progress reports on the dam are regular front-page news in China, partly because of the historical intimacy here between society and water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo