BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"reggae cover" — Słownik kolokacji angielskich

reggae cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reggae nakrycie
  1. reggae rzeczownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the last minute, Sting and Aswad decided to record a reggae cover, keeping the band from a large potential fan base.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo