"refuse contact" — Słownik kolokacji angielskich

refuse contact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontakt odpadów
  1. refuse czasownik + contact rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The elves have refused contact with both humans and dwarves ever since she was captured.

    Podobne kolokacje: