"reflect in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzwierciedlać w czyjś oczy
  1. reflect czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked at me, though; and for a moment I saw myself reflected in her eyes.

    Podobne kolokacje: