"reduce women" — Słownik kolokacji angielskich

reduce women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zredukuj kobiety
  1. reduce czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I think the real object behind our demand is not to reduce all men and women to the same dull pattern.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo