"redaktor naczelny czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "redaktor naczelny czegoś" po polsku

obrazek do "editor" po polsku
rzeczownik
 1. editor **** , ed. (skrót) ***   [policzalny]
  My dream is to become an editor. (Moim marzeniem jest zostać redaktorem naczelnym.)
  The editor rejected his typescript. (Redaktor naczelny odrzucił jego maszynopis.)
 2. executive editor  
  She is the executive editor of this magazine. (Ona jest redaktorem naczelnym tego czasopisma.)
  link synonim: editor-in-chief
 3. editor-in-chief  
  My wife is the editor-in-chief of a very controversial political newspaper. (Moja żona jest redaktorem naczelnym bardzo kontrowersyjnej gazety politycznej.)
  link synonim: executive editor
 4. chief editor  
  My best friend wants to become a chief editor. (Moja najlepsza przyjaciółka chce zostać redaktorką naczelną.)
  He worked really hard and was promoted to chief editor. (On pracował bardzo ciężko i został awansowany na redaktora naczelnego.)

redaktor naczelny czegoś

rzeczownik
 1. editor of something
  • redaktor naczelny czegoś (np. gazety)

powered by  eTutor logo