"recruit troops" — Słownik kolokacji angielskich

recruit troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wojsko rekruta
  1. recruit czasownik + troop rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But how we can recruit and train new troops in the time we have is more than anyone knows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo