BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"recruit talent" — Słownik kolokacji angielskich

recruit talent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talent rekruta
  1. recruit czasownik + talent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Voice recruited new talent just by offering a place to publish, and it did not have to pay much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo