"recruit station" — Słownik kolokacji angielskich

recruit station kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekrut stacja
  1. recruit czasownik + station rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The action consisted of protests at recruiting stations across the country.

powered by  eTutor logo