"recruit personnel" — Słownik kolokacji angielskich

recruit personnel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): personel rekruta
  1. recruit czasownik + personnel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has replaced top officials and recruited new personnel.

powered by  eTutor logo