"recruit civilians" — Słownik kolokacji angielskich

recruit civilians kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cywile rekruta
  1. recruit czasownik + civilian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was no time to recruit and train civilians to bolster the ranks of the defenders, but civilians would be enlisted to provide information on enemy movements.

powered by  eTutor logo