"recruit allies" — Słownik kolokacji angielskich

recruit allies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sojusznicy rekruta
  1. recruit czasownik + ally rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In these games a player's social network is exploited to recruit additional players and allies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo