"recommend at this time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć w tym momencie
  1. recommend czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We thought of that, Admiral, but we don't recommend it at this time.

    Podobne kolokacje: