"recent image" — Słownik kolokacji angielskich

recent image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najnowszy obraz
  1. recent przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Pan Am has suffered from a recent image of poor service aboard aging planes.

    Podobne kolokacje: