BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"receive in the House" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w izbie
  1. receive czasownik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was the first matter he raised with Bocher, the head man, who received him, as usual, in the Meeting House.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo