ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive blood" — Słownik kolokacji angielskich

receive blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj krew
  1. receive czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So far, he has received enough blood to replenish his body's supply more than twice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo