"rebuild projects" — Słownik kolokacji angielskich

rebuild projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbuduj projekty
  1. rebuild czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the fall of 2002, the high school started a $6.5 million renovation and rebuilding project.

powered by  eTutor logo