"real news" — Słownik kolokacji angielskich

real news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste wiadomości
  1. real przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I vote to wait for some real news to come out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo