"real book" — Słownik kolokacji angielskich

real book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwa książka
  1. real przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have nothing against technology, but it will never replace the feeling of a real book in your hands.

    Podobne kolokacje: