"read in the Times" — Słownik kolokacji angielskich

read in the Times kolokacja
Popularniejsza odmiana: read in the New Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczytaj Czasy
  1. read czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We do not know how it will be read in 50 years' time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "read in the Times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "read in the Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne

podobne do "read in the Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "read in the Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik