ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"read in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

read in one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczytywać czyjś oczy
  1. read czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then she read in his eyes what he was thinking.

    Podobne kolokacje: