BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"reach one's house" — Słownik kolokacji angielskich

reach one's house kolokacja
Popularniejsza odmiana: reach the house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dochodzić czyjś dom
  1. reach czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The sun had not yet set when I reached the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo