NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"reach one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

reach one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dochodzić czyjś oczy
  1. reach czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The humor didn't quite reach her eyes, but she was trying.

    Podobne kolokacje: