"rare use" — Słownik kolokacji angielskich

rare use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadkie wykorzystanie
  1. rare przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Often used for comedic effect, this is a rare use of the form as pathos.

    Podobne kolokacje: