"rare picture" — Słownik kolokacji angielskich

rare picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzadki obraz
  1. rare przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From this rare picture came the analogy of God's sacrifice of his own Son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo