"ranking official" — Słownik kolokacji angielskich

ranking official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik rankingu
  1. ranking rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The high ranking officials of Galaxity await them as ambassadors and prepare a reception for them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo