ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"raise spending" — Słownik kolokacji angielskich

raise spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnieś wydatki
  1. raise czasownik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Instead, he has been fighting to raise military spending.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo