BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"race Club" — Słownik kolokacji angielskich

race Club kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig Klub
  1. race czasownik + club rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Racing Club is another version of face-to-face love-making while standing up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo