"quiet beach" — Słownik kolokacji angielskich

quiet beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicha plaża
  1. quiet przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is a very quiet beach and safe one.

    Podobne kolokacje: