"quick shower" — Słownik kolokacji angielskich

quick shower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki prysznic
  1. quick przymiotnik + shower rzeczownik
    Silna kolokacja

    I wanted to tell him to wait, to let me at least take a quick shower.

    Podobne kolokacje: