"quick punch" — Słownik kolokacji angielskich

quick punch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki cios pięścią
  1. quick przymiotnik + punch rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Jab - A quick, straight punch thrown with the lead hand from the guard position.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo