"quick nod" — Słownik kolokacji angielskich

quick nod kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie kiwnięcie głową
  1. quick przymiotnik + nod rzeczownik
    Silna kolokacja

    He simply gave a quick nod, then continued out behind his client.

    Podobne kolokacje: