"quick meeting" — Słownik kolokacji angielskich

quick meeting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie spotkanie
  1. quick przymiotnik + meeting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We need to get back to Manhattan and have a quick meeting to decide what we should do next.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo