"quick knot" — Słownik kolokacji angielskich

quick knot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki węzeł
  1. quick przymiotnik + knot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Van Fleet made a quick surgical knot, snipped off the thread, and tucked the end out of sight at the corner of the mouth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo