"pyskować komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pyskować komuś" po polsku — Słownik angielsko-polski

When kids talk back to their
phrasal verb
 1. talk back  
  When did you learn to talk back to your boss? (Kiedy nauczyłeś się pyskować do swojego szefa?)
  Don't you ever talk back to your mother. (Nigdy nie pyskuj do swojej matki.)
 2. answer back  
czasownik
 1. cheek British English *** , sass American English
  • stawiać się, pyskować (np. komuś starszemu) informal [TRANSITIVE]
   Why do you cheek the older guy? (Dlaczego się stawiasz starszemu facetowi?)
   My son doesn't cheek older children because he's too weak. (Mój syn nie stawia się starszym dzieciom, bo jest za słaby.)
 2. sauce ***
  • stawiać się, pyskować slang
   Why are you always saucing? (Dlaczego zawsze pyskujesz?)
   Don't sauce if you want to get your pocket money! (Nie stawiaj się, jeśli chcesz dostać swoje kieszonkowe!)

pyskować komuś

idiom
 1. give somebody lip  
  I gave my boss some lip so he fired me. (Pyskowałem mojemu szefowi, więc mnie zwolnił.)
  My children are polite, they never give me lip. (Moje dzieci są grzeczne, nigdy mi nie pyskują.)

Powiązane zwroty — "pyskować komuś"

rzeczownik
pysk = muzzle +6 znaczeń
pyskowanie = lip +3 znaczenia
przymiotnik
Zobacz także: pyskować do kogośpyskacz