"put to one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

put to one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypisywany czyjś oczy
  1. put czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She put the end of the tube to her eye and looked at him.

    Podobne kolokacje: