"put to one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

put to one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: put to one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypisywany czyjś oko
  1. put czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She put the end of the tube to her eye and looked at him.

    Podobne kolokacje: