"put over one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiać czyjś oczy
  1. put czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He put the palm of his other hand gently over her eyes.

    Podobne kolokacje: