"put one's stuff" — Słownik kolokacji angielskich

put one's stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: put stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś coś
  1. put czasownik + stuff rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's the only way I can put my stuff across.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo