"put one's mouth" — Słownik kolokacji angielskich

put one's mouth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś usta
  1. put czasownik + mouth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She can put her mouth where the Asian had his.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo