"put one's hearts" — Słownik kolokacji angielskich

put one's hearts kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's heart
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś serca
  1. put czasownik + heart rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No General could have done more to put heart into his men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo