"put one's elbows" — Słownik kolokacji angielskich

put one's elbows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś łokcie
  1. put czasownik + elbow rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then he put his elbows on the desk and leaned forward.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo