"put one's business" — Słownik kolokacji angielskich

put one's business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś biznes
  1. put czasownik + business rzeczownik
    Silna kolokacja

    In turn, they may withdraw their supplies or funds, putting your business at risk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo