"put one's bodies" — Słownik kolokacji angielskich

put one's bodies kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's body
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ciała
  1. put czasownik + body rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They put his body in my room for me to find.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo