"put one's bag" — Słownik kolokacji angielskich

put one's bag kolokacja
Popularniejsza odmiana: put the bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś torba
  1. put czasownik + bag rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I put the bag on the bed and come right out.

    Podobne kolokacje: